Øvrige priser

Fjerning av suturer/agraffer: 125,-
Injeksjoner: 61,-
24-timers blodtrykksmåling: 216,-
Glukosebelastning: 155,-
Legeerklæring til skole: 150,-
Helseattest førerkort: 700,-