Telefonens åpningstid vil være redusert i ukene 27-33:

Telefonen er åpen fra kl 09:00-14:00. 

Legene har vanlig telefontid når de ikke er på ferie. Ellers vikarierer legene for hverandre. Turnuslege tilgjengelig hele sommeren.

Ferien til legene:

Dr. Jørandli: uke 29, halve uke 30, uke 31 og 32.

Dr. Berg-Utby: uke 27, 28, 29, 30 og 31.

Dr. Espeland: uke 27,28,29 og 30.

Dr. Ladefoged: uke 30, 31, 32 og halve uke 33.

Dr. Daaland: halve uke 27, 28, 29 og uke 31.