Legesenteret har møte hver mandag fra kl.08-08.30.