Legesenteret har møte hver fredag fra kl.08-08.30.