Priser


Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege som ikke er spesialist 155,- kr.

Sykebesøk på dagtid/kveld 209,-/334,- kr.

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49,-/36,- kr.

Uteblivelse eller time avbestillt mindre end 24 timer før konsultasjon: Spesialist 257,- kr. Ikke-spesialist 160,- kr.

Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet.

Mindre kirurgiske inngrep,glukosebelastning 131,- kr.

Større kirurgiske inngrep 177,-

Gynekologisk undersøkelse 90,- kr.

 

Attester

Førerkortattest 550,- kr.

Førerkortattest samt tilleggsundersøkelse av diabetikere 600,- kr.

Off shore attest 2.000,- kr.

Meget kort attest/brev til skole 50,- kr.

Politi/dykking/fallskerm 800,- kr.

Legeerklæring/helbredsattester følger salærforskriften - fra 01.01.2018 1.020,- kr per time (det gis godtgjøring for hver påbegynte halvtime).