Priser


Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege som ikke er spesialist 155,- kr.

Sykebesøk på dagtid/kveld 209,-/334,- kr.

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49,-/36,- kr.

Uteblivelse eller time avbestillt mindre end 24 timer før konsultasjon: Spesialist kr 351,-. Ikke-spesialist kr 302,-. NB! Dette dekkes ikke av frikort.

Tillegg til konsultasjon:

Blodprøvetaging: kr 54,-

Sårskift – prisen vurderes ut i fra materiell som blir benyttet.

Mindre kirurgiske inngrep,glukosebelastning, blodtryksdøgnmåling kr 131,-

Større kirurgiske inngrep kr 177,-

Gynekologisk undersøkelse kr 90,-

 

Attester

Førerkortattest 550,- kr.

Førerkortattest samt tilleggsundersøkelse av diabetikere 600,- kr.

Off shore attest og Sjømannslegeattest 2.000,- kr.

Attest/brev til skole: konsultasjon.

Politi/dykking/fallskerm 800,- kr.

Legeerklæring/helbredsattester følger salærforskriften - fra 01.01.2018 1.020,- kr per time (det gis godtgjøring for hver påbegynte halvtime).